De spyshop voor spionage en anti-spionage apparatuur

WEGENS OMSTANDIGHEDEN
TIJDELIJK GESLOTEN

Back to Top

Bestellingen, retouren, garantie

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@spycity.nl of via het service formulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Garantietermijn

Spy City Amsterdam garandeert binnen de garantietermijn dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd, en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is).

De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop in de winkel door de oorspronkelijke eindgebruik-koper. Voor verschillende producten en onderdelen van producten gelden afwijkende garantietermijnen. Op (de verpakking van) het door u aangeschafte product treft u de geldende garantietermijn aan.

Uitsluitingen
Deze garantie geldt niet voor: (a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag; (b) schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud; (c) schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water (damp, vloeistof, ijs), verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door Spycity gegeven instructies) of misbruik; (d) op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen waaronder accu’s (1 jaar garantie) en batterijen.

Inroepen van de garantie
Indien je een beroep wilt doen op deze garantie dan dient u de service desk van het Spycity filiaal waar je het product gekocht heeft in kennis te stellen van het gebrek binnen een redelijke termijn nadat het gebrek is ontdekt doch in elk geval voor afloop van de garantietermijn. Ook kunt u zich tot de lokale winkel wenden. Bij het inroepen van de garantie dient het product (of het gebrekkige onderdeel) en de originele aankoop-kassabon overlegd te worden.

Beperking van de aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Spycity is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie. Bij een vervanging van het product zal de garantiedatum starten bij de aankoop van het originele product. In elk geval, en voorzover wettelijk toegestaan in het land van aanschaf van het product, is Spycity niet aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade, indirecte schade of andere bijzondere vormen van schade.

Deze garantie laat in elk geval de wettelijke rechten als consument onverlet en is uitsluitend geldig en juridisch afdwingbaar in het land waar het product is aangeschaft.